ต้านหืดแบบพอเพียง
“เป็นที่รู้กันดีว่าโรคหืดต้องรักษาด้วยการพ่นยา ซึ่งการพ่นยาในเด็กเล็กเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเด็กยังไม่สามารถควบคุมการหายใจได้เหมือนกับผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งในผู้สูงอายุก็มักพบปัญหาเรื่องการควบคุมการหายใจได้ไม่ดีเหมือนกับคนวัยหนุ่มสาว ทำให้การพ่นยาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจุบันจึงมีอุปกรณ์เสริมในการช่วยพ่นยา มีลักษณะเป็นท่อต่อ มีปากกรวยไว้สำหรับครอบที่ปากและจมูก เรียกว่า กระบอกกักเก็บยา (spacer) มาใช้ร่วมกับยาพ่น”
เป็นโรคหืดก็ออกกำลังกายได้
“การวางแผนออกกำลังกายและทำเป็นประจำอย่างเหมาะสมจะส่งผลดีต่อการเยียวยาผู้ป่วยโรคหืดในระยะยาว โดยเฉพาะคนที่มีอาการหืดเล็กน้อยถึงปานกลาง เพราะถ้าร่างกายแข็งแรง ทั้งปอดและหัวใจก็ไม่ต้องทำงานหนักเกินไปในการหายใจเข้า-ออก”
กนอ. จัดกิจกรรมผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด จำนวน 1,500 ชุด ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน
กนอ.ร่วมหลายหน่วยงานผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาขยายหลอดลม มอบ รพ.4 แห่งในจังหวัดระยอง
กนอ.ร่วมมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย สถาบันพลาสติก และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาขยายหลอดลมชนิดสูดดม มอบให้โรงพยาบาล 4 แห่ง ในจังหวัดระยอง