"การจัดตั้งชมรมผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์ซึ่งก่อกำเนิดรากฐานมาจากการจัดตั้งทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรคหืดในปี พ.ศ.2547 โดย รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูลและทีมทำงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและภูมิแพ้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพของตัวผู้ป่วยและครอบครัว การพัฒนาบุคลากรการสร้างนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน"


Found :   5   Record     View Per Page :   3 Record    
Page : 1 [ 2 ] Next