ชมรมผู้ป่วยโรคหืด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หน่วยตรวจ
กุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารดุลโสภาคย์
ติดต่อ ที่อยู่: 95 หมู่ 8 ตคลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2926-9972-3
http://www.tuasthmaclub.com
สถาบันพลาสติก
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ติดต่อ ที่อยู่: 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์: 0-2391-5340-3
แฟกซ์ : 0-2712-3341
http://www.thaiplastics.org