CONTENT VIEW

กนอ. จัดกิจกรรมผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน


นางศรีวณิก หัสดิน และนายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานจัดกิจกรรมผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด "Thai Kid's Spacer" 
จำนวน 1,500 ชุด เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน โดยมีพนักงาน กนอ. ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันพลาสติกในการช่วยสอนประกอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม นิคมฯ ภาคเหนือ วันที่  29 มกราคม 2559