CONTENT VIEW

ลูกคุณมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหืดแค่ไหน


“เด็กที่มีอาการมากหรือหอบบ่อยๆ จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์  จิตใจ  การเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันได้มากค่ะ เพราะโรคหืดในเด็กเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เด็กขาดเรียนได้มากที่สุด เด็กที่เป็นโรคหืดจะมีความเครียด กังวล เพราะกลัวเรียนไม่ทันเพื่อน ทำอะไรไม่ได้เท่าเพื่อนๆ”

 

           โรคหืดในเด็ก มักจะเป็นในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นโรคที่เกิดจากหลอดลมของผู้ป่วยตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นมากกว่าภาวะปกติ ทำให้หลอดลมของผู้ป่วยหดเกร็งและบวมเนื่องจากการอักเสบ ผู้ป่วยจึงมีอาการหอบ ไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจมีเสียงดังวี๊ดๆ การหอบอาจเกิดขึ้นเป็นๆ หายๆ และเรื้อรัง

 

ผลกระทบจากโรค

·    เด็กที่มีอาการไม่มาก จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อย

·    เด็กที่มีอาการมากหรือหอบบ่อยๆ จะมีผลกระทบต่ออารมณ์ จิตใจ การเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันได้มากค่ะ เพราะโรคหืดในเด็กเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เด็กขาดเรียนได้มากที่สุด เด็กที่เป็นโรคหืดจะมีความเครียด กังวล เพราะกลัวเรียนไม่ทันเพื่อน ทำอะไรไม่ได้เท่าเพื่อนๆ อาจทำให้เด็กขาดความมั่นใจในตัวเอง กังวล โกรธ เสียใจ น้อยใจ ทำให้เกิดความเครียดซึ่งก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เด็กเกิดอาการหอบได้ค่ะ

 

อันตรายของโรค โรคนี้ถ้ารักษาไม่ทัน พ่นยาไม่ทัน อาจเกิดอาการหลอดลมตีบ ทำให้ขาดอากาศหายใจและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

หายได้หรือไม่  โรคหืดในเด็กที่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะมีโอกาสหายได้ร้อยละ 70-80         เมื่ออายุมากขึ้น

 

ลูกคุณมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหืดแค่ไหน

           พ่อแม่ส่วนใหญ่มักกังวลใจว่าลูกของคุณจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหืดหรือไม่ ซึ่งหมอมีวิธีคัดกรองเบื้องต้นมาให้ดูกัน ถ้าพร้อมแล้วลองทำแบบสอบถามนี้ดูนะคะ

 

1. ลูกมีอาการหายใจเสียงดังวี๊ดๆ บ่อยครั้งก่อนอายุ 3 ขวบหรือไม่ (มากกว่า 2ครั้งขึ้นไปในช่วง 1 ปี แต่ละครั้งกินเวลานานกว่า 1 วัน และรบกวนการนอนของลูก)

ใช่         ไม่ใช่

2. ลูกมีปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อหรือไม่

๐ มีพ่อหรือแม่หรือพี่น้องที่เป็นโรคหืด

๐ มีอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

๐ ผลทดสอบสารก่อภูมิแพ้ที่ลอยอยู่ในอากาศเป็นบวก

ใช่         ไม่ใช่

3. ลูกมีปัจจัยเสี่ยงอันดับรองๆ ต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อหรือไม่

๐ มีอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

๐ มีอาการหายใจเสียงดังวี๊ดๆ แม้จะไม่ได้เป็นหวัด

๐ มีอาการแพ้อาหาร โดยเฉพาะไข่ นม หรือถั่วต่างๆ

ใช่         ไม่ใช่

 

           ทำแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผลออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะ...ถ้าคุณตอบว่า “ใช่”  ในข้อใดข้อหนึ่ง  ลูกของคุณจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหืดและอาการหืดของลูกจะคงอยู่ไปจนถึงวัยประถม   ขณะที่เด็กจำนวน ร้อยละ 95 ที่พ่อแม่ตอบว่า ไม่ใช่ในทุกคำถามมักจะไม่เป็นโรคหืดหลังอายุ 6 ขวบไปแล้ว...ดีใจด้วยนะคะ !!